• Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütleri

IFC GLOBAL;

  • Gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme hizmetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe önem verecek şekilde hareket edecektir,
  • Uygunluk değerlendirme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları temin edecektir,
  • Uygunluk değerlendirme hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşteri kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır ve uygunluk değerlendirme hizmetlerinin tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacaktır,
  • Uygunluk değerlendirme hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacaktır ve mali veya diğer açılardan aşırı taleplerde bulunmayacaktır,
  • Uygunluk değerlendirme başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu müşteri kuruluşlara hizmet verilmeyecektir,
  • Faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacaktır.

Uygunluk değerlendirme faaliyetlerine katılan bütün personel kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan alacaktır.

IFC GLOBAL, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları belirlemiştir.

IFC GLOBAL, uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

IFC GLOBAL;

  • Uygunluk değerlendirmesi yapılan ürünlerin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,
  • Müşterilerine danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,
  • Müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını

taahhüt eder.

 

20.12.2016